Teamcoaching

Teamcoaching is een krachtige manier om teams te begeleiden in hun ontwikkeling. Het richt zich op de onderlinge relaties, dynamieken en patronen binnen het team en de bredere organisatiecontext. Door het gebruik van interventies en methoden, zoals ervaringsgerichte werkvormen, het inzetten van metaforen, te kijken naar de ongeschreven regels voor meer eigenaarschap, verschillende gesprekstechnieken of het voeren van het goede gesprek binnen het team kunnen verborgen patronen en dynamieken aan het licht komen die anders moeilijk te herkennen zijn.

Het doel van teamcoaching is om de teamleden bewuster te maken van hun kernopdracht, hun onderlinge relaties en patronen, en om hen te helpen deze te verbeteren en te optimaliseren. Dit leidt tot meer effectieve samenwerking, betere communicatie, hogere productiviteit en meer tevredenheid bij zowel de teamleden als de organisatie als geheel.

Een teamcoach fungeert als facilitator en begeleidt het team bij het onderzoeken wat hun kernopdracht is en wat ze er samen voor nodig hebben om die kernopdracht goed uit te kunnen voeren. Het kan zijn dat het team in de praktijk meer individualistisch werkt of in subgroepjes en niet echt een team is, maar dit wel wil zijn. Of dat er zaken in het verleden gebeurt zijn die nog onzichtbaar doorwerken binnen het team. Dat er tegenstellingen zijn die niet worden onderzocht of een verschil van meningen / ideeën / opvattingen waar moeilijk over in gesprek gegaan kan worden. De coach begeleid het team om dit zelf te gaan doen. Om zelf te kijken hoe ze hier eigenaarschap in kunnen nemen, te ontdekken wat voor hun werkt en wat nodig is ook binnen de grotere context van de organisatie. Soms zet één sessie al heel veel in beweging, vaak zijn er meerdere sessies voor nodig om te komen tot blijvende verandering en groei.

Een methode die ook ingezet kan worden is de methode “Let’s talk” van Deep Democracy. Dit is een methode om als team:
– een goed gesprek met elkaar te voeren, waarmee kleine of grotere zaken uitgesproken of opgelost kunnen worden.
– het niet gevoerde gesprek te voeren met elkaar, waarmee zaken boven tafel komen waarover we het maar niet hebben, en uitgesproken of opgelost kunnen worden. Of waarvan afscheid genomen mag en kan worden.
– tot besluitvorming te komen. Een besluitvorming waarbij alle stemmen worden gehoord en iedereen mee kan in het besluit. Dit kan soms wat langer duren, maar levert daarna op de langere termijn heel veel winst. Er verdwijnt niets onder de water lijn (en blijft daar door sudderen), het team kan echt door en op besluiten wordt niet eindeloos teruggekomen.
Let wel; dit geldt alleen voor besluiten waar het team zelf over kan beslissen, niet over besluiten die van hogerhand worden genomen. Die staan al vast, daar kan wel bij weerstand een goed gesprek over worden gevoerd.

Wil je meer weten of een vrijblijvend gesprek om samen naar jullie situatie te kijken, bel me gerust op 06-49211815 of stuur een mail naar info@heleenelfrink.nl

In de teamcoaching werk ik, afhankelijk van de vraag en groepsgrootte, onder andere samen met: Leo de Bever, Annieke van Berckel, Rolf Karstanje, Mentavitalis, PPP-Zorg.

Aangesloten bij:

css.php